Mikroişlemci Kontrollü Diz Eklemli Protez

Standart dizeklemlerinin aksine hastanın değişken mobilitesine ve çevresel koşullara göre adaptif olarak yanıt veren protez diz eklemleri kullanılır. Ambulasyon sırasında gerçekleşen çevresel veya mobilite değişiklikleri eklem içerisinde yer alan sensörler aracılığıyla mikroişlemcili devreye iletir. Mikroişlemci elde ettiği verileri işleyerek, eklemin mekanik ayarını elektronik sinyaller göndererek değiştirir.  

Aktif Vakum Soket Sistemli Protez

Diz üstü veya diz altı amputasyonları sonrası uygulanır. En gelişmiş soket sistemidir. Hastanın güdüğü ile soket içerisinde kalan havanın tamamını dışarı attıktan sonra, belirlenen değerde negatif basınç yaratan bir pompa ve havayı soket içerisinde hapseden liner sistemlerinden oluşur. 

Koşu Protezi

Diz üstü veya diz altı amputasyonları sonrası uygulanır. K4 aktivite seviyesindeki hastalara uygulanır. Normal koşu, maraton vb. aktiviteler için üretilmiştir. Kullanılan protez ayağın özelliklerine bağlı olarak; su geçirmezlik, dikey süspansiyon, 3 eksende hareket gibi opsiyonel donanımlar da barındırabilirler. 

Suya Dayanıklı Protez

Diz üstü veya diz altı amputasyonları sonrası uygulanır. Günümüzde birçok yüksek teknoloji protez parçaları suya dayanıklı özellik taşımaktadır. Ancak, banyo ve yüzme gibi yoğun sıvı temasına neden olan aktiviteler için özel protezler gerekmektedir. Kullanılan protez parçalarının bir kısmı yüzme, bir kısmı da banyo aktivitesi için özel olarak üretilmektedir. Ayrıca her iki aktivite için de kullanılabilecek şekilde dizayn edilmiş protezler de üretilmektedir.