Gövde Ortezleri

Polietilen Gövde Ortezi

Torakal, lumbal (L4-5 hariç) vertebra travmalarında ve post-op döneminde gövdenin fleksiyon, ekstansiyon, lateral  eğilim ve aksillar rotasyonunu iliak kanatlara oturtarak tam kontrolünü ve immobilizasyonunu sağlar. Hastanın alçı ölçüsü alınarak imal edilir. Korsenin iç kısmı talep doğrultusunda plastozot yumuşak malzemeyle kaplanabilir. 

Milwaukee Korse

Gövde skolyoz tedavisi için kullanılır. Sıkı bir pelvik mold ve buna tespit edilmiş biri anteriordan ikisi posteriordan paravertebral barlar servikal bölgede oksipital ve mandibular pedlere monte edilir. Skolyoz merkezine ilave pedler ve elastik olmayan bantlarla baskı uygulanır. Hasta ölçüsüne göre imal edilir.