Üst Ekstremite Ortezleri

Spastisite Splinti

El ve el bileğinde varolan spastisitelerde, spastisiteyi engellemek amacıyla kullanılır. Hastaya özel imalat yapılır. Spastisite duruma göre el bileği ekstansiyonda tespitlenirken, parmakların fleksiyonu önlenir. Parmak ayıracı kullanılır. Splint ön kol, el bileği ve parmaklardan velkro bant ile sabitlenir. 

Radial Palsy (Dinamik El ve El Bileği) Splinti

Radial sinir lezyonlarında kullanılır. 

Ekstansör Parmak Splinti

PIP ve DIP eklemlerinde oluşan fleksiyon kontraktürlerini üç nokta prensibi ile açmak için kullanılır. Efektif kullanımı için hastaya özel imalat yapılır. 

Başparmak Pozisyon Splinti

Başparmak sublukasyonu, eklem kırıkları, phalangeas kırıkları ve ulnar ligament zedelenmelerinde başparmağı pozisyonlamak için kullanılır. 

Mallet Finger ( Parmak Splinti)

Ekstansör tendonda distal eklem kırıklarında, ekstansör tendon kopmalarında kullanılır. 

Açı Ayarlı Dirsek Kontraktür Splinti

Dirseğin fleksiyon veya ekstansiyon kontraktürlerinde rehabilitasyon tedavisini desteklemek amacıyla kullanılır. Ekstansiyon kontraktüründe dirsek üç nokta prensibi ile ekstansiyona zorlanır. Fleksiyon kontraktüründe dirsek elastik çektirme bandı ile fleksiyona zorlanır. Termoplastik materyal ve açı ayarlı dirsek eklemi ile birlikte hasta ölçüsüne göre imal edilir. 

Sermiento Ortezi (Humerus Maşonu)

Humerus kırıklarında ameliyat sonrası ve alçı atel uygulamasından sonra stabilizasyon amacı ile kullanılır. Termoplastik materyalden hasta ölçüsüne göre imal edilir. 

Kol Abdüksiyon Ortezi

Omuz cerrahisi, brakal plekius lezyonları, yanık veya travma sonrası sonrası kullanılır. Enflamasyon ve sublikasyonun önlenmesinde kullanılır. Omuz açısı belirlenen değerde ayarlanır. 

Statik El - El Bileği Splinti

El ve el bileğini pozisyonlamak için kullanılır. Hasta ölçüsüne göre termoplastik materyalden imal edilir. 

Fleksör Tendon Splinti

Fleksör tendon yaralanmalarında ameliyat sonrası rehabilitasyon amacı ile kullanılır. Hasta ölçüsüne göre termoplastik materyalden imal edilir. 

Ekstansör Tendon Splinti

Ekstansör tendon yaralanmalarında ameliyat sonrası rehabilitasyon amacı ile kullanılır. Hasta ölçüsüne göre imal edilir.