Protezle Yaşam ve Önemli Bilgiler

Protezlerin amacı doğuştan veya ampütasyon sebebiyle eksik veya yetersiz olan uzvun yarattığı hareket...